среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja sztachetki z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to ani raportowania tego faktu do urzędu poza kilkoma wypadkami.

Budowa balaski PCV na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa nie wymaga zezwolenia na to ani informowania tego faktu gminie z wyjątkiem szczególnych wypadków.

Sztachetki z plastyku na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przekraczające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z PCV na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu a także planowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia wypada doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramkę sztachetowa zadane są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane balustrady PCV na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane balustrady Winylowe na plot i furtę ogrodzeniowaprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi lub mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować pozyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie zainicjowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w przypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий